O autorze
Prawnik, zawodowo zajmujący się podatkami. Stały felietonista „Parkietu”, dla którego rubryka gazety specjalistycznej jest zbyt ciasna. Na blogu nie będzie się ograniczał do jednego ulubionego tematu. Jeśli da się połączyć wędkarstwo, modelarstwo i książkę historyczną w jednym – zrobi to!

List otwarty

Tak sobie pomyślałem, że w ostatnich dniach trudno jest się przebić z tym naszym inteligenckim przekazem w sprawie Konstytucji. Trzeba się chyba trochę przepoczwarzyć i dostosować. Zamykam więc oczy i próbuję podyktować, nieudolnie wykorzystując formę i treść z najlepszych wzorów...

Wielce Przewielebny Panie Prezesie!
Przewielebna Pani Premier!
Jego Magnificencjo Andrzeju Dudo, Prezydencie RP!
Ekscelencjo, Panie Marszałku Sejmu! Ekscelencjo, Panie Marszałku Senatu!
Ojcowie i Kawalerowie, Szanowni Posłowie Prawa i Sprawiedliwości! Czcigodne Matki i Panny, Posłanki Prawa i Sprawiedliwości!
Wszystkie Władze Według Godności Urzędów Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości!
Czcigodni Ministrowie, Wiceministrowie i Ojcowie Dyrektorowie w poszczególnych Ministerstwach z Nadania Partii Rządzącej!
Szlachetni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy przysięgaliście wierność przed Jego Majestatem, Urzędem Drugiego Prawdziwego Prezydenta,
Zacni działacze terenowi Prawa i Sprawiedliwości! Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci wybrani z namaszczenia Jedynej, Prawdziwie Polskiej Opcji Politycznej i Wy Przedstawiciele Rad i Sejmików Samorządu wszystkich stopni, którym miła jest idea Prawa i Sprawiedliwości,
Nasi Przewodnicy Duchowi, Uwielbieni Redaktorzy Mediów Niezależnych, Drodzy Bracia i Siostry,
Wszyscy Pielgrzymi Nowiny, która narodziła się w pierwszych, niesfałszowanych wyborach powszechnych,
Kochana Rodzino Prawa i Sprawiedliwości!
Organizatorzy i uczestnicy nocnych posiedzeń we wszystkich organach władzy ustawodawczej i wykonawczej,
To dla mnie wielka radość i szczególny zaszczyt, a przy tym żal, że nie jest dane mi dziękować ani łączyć się w dziękczynieniu osobiście.
Za te kilkadziesiąt dni posługi powyborczej, bez cienia wyższości i w szczerej pokorze, chciałbym aby te słowa świadczyły o stosunku wielu Polaków do tego co robicie.
To dzieło i prowadzenie tego dzieła wymaga wielkiej odporności, znacznego zacietrzewienia i jeszcze większej bezczelności politycznej.
Dzień po dniu, ogłupiający, podszyty hipokryzją i demagogią głos w naszych domach.
Bardzo proszę o przyjęcie życzeń, żeby wreszcie dotarło do was, że to nie cały naród umówił się z Prawem i Sprawiedliwością na ten eksperyment, ale tylko ok. 19% obywateli uprawnionych do decydowania.
Umocowany i upoważniony przez kilku wyborców, którzy na was nie głosowali, chciałbym przypomnieć - Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym! A nie państwem, w którym całkowitą władzę sprawuje grupa wybrana przez mniejszość!
Trwa ładowanie komentarzy...